Geschiedenis


't Muziek: een nieuwe harmonie in Herne ?!We schrijven september 2007: er wordt in Herne een nieuwe Harmonie opgericht.

Deze nieuwe Harmonie is eigenlijk de samenstelling van twee vroegere muziekmaatschappijen in Herne: de “Koninklijke Katholieke Harmonie Met Vreugd en Deugd Herne” en de “Koninklijke Liberale Harmonie Herne”.

 

Reeds in 1997 werd beslist dat de muzikanten van deze beide maatschappijen beter samen konden gaan spelen, gezien ze beiden te kampen hadden met een dalend aantal muzikanten – een fenomeen waar nogal wat harmonieën en fanfares geconfronteerd worden. De bestaande besturen werden echter nog in tand gehouden en hielden ieder nog hun eigen St-Ceciliafeest en eetfestijn. Daarnaast werd een derde overkoepelend bestuur opgericht dat verantwoordelijk was voor het muzikale programma. Sindsdien werden alle repetities en concerten samen gespeeld.

 

Drie besturen voor eigenlijk maar één maatschappij was misschien wel typisch Belgisch, maar dit systeem bewees ook zijn nadelen te hebben. Op beslissingsniveau ging er bijvoorbeeld veel tijd verloren als deze drie besturen elk hun zegje willen doen. Daarenboven zorgde het voor nogal wat verwarring bij ons trouwe publiek, en voelden we aan dat onze supporters zich afvroegen hoe die vereniging eigenlijk in elkaar zat.

 

Het was zeker niet onze bedoeling de oude verenigingen in de vergeethoek te steken. Zij hadden in 1997 elk een geschiedenis van meer dan 100 jaar, en zij hebben zowel op muzikaal als op vriendschappelijk vlak een grote betekenis gehad voor menig muzikant. Toch waren we ervan overtuigd dat we de complexe situatie enkel konden doorbreken door de twee oude maatschappijen onder te brengen in één enkel nieuw bestuur. Het spreekt voor zich dat dit dus als een nieuwe Harmonie mag worden beschouwd, die daarenboven geheel zelfstandig en onafhankelijk zal zijn.


Op 21 september 2007 werd deze nieuwe Harmonie met een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe vlag officieel aan het gemeentebestuur en de Hernse bevolking worden voorgesteld. Als nieuwe naam werd gekozen voor ’t Muziek! Dit kan wat eenvoudig klinken maar het begrip “ ’t muziek” zat diepgeworteld bij de Hernse bevolking.

Eigenlijk was deze naam al generaties lang voorbestemd: als men vroeg wat er te doen was zei men steeds “ik ga naar de repetitie van ’t muziek”, of “er is een eetfestijn van ’t muziek, een concert van ’t muziek, …”. Meestal moest er vroeger dan nog bij gezegd worden wel “ ’t muziek” dan wel een concert gaf: de blauwen (Liberalen) of de groenen (Katholieken). Deze kleuren refereerden naar de respectievelijke uniformen.

Dus het werd ’t Muziek: kort, krachtig en absoluut herkenbaar.

Wat we absoluut uit het verleden geleerd hebben: kijk steeds naar de toekomst. En de toekomst is jeugd. We hebben als ’t Muziek een aantrekkelijk muzikaal opleidingsprogramma waarmee we onze toekomst veilig willen stellen. We willen echter ook een alternatief bieden aan jongeren die iets anders willen doen dan gaan voetballen of dansen, en die bij zichzelf het begin van een muzikaal talent vermoeden. Meer over ons jeugdprogramma kan u ontdekken op de pagina “jeugd”.

 

Onze laatste prestaties bevestigen dat we de laatste jaren goede keuzes maakten. Met een topdirigent als Diederik De Roeck zijn we er in 2009 immers in geslaagd om nationaal vice-kampioen in 1eafdeling te worden. In 2013 hebben we dit huzarenstukje nogmaals overgedaan! En daar zijn we nog geen beetje trots op. Deze titel mogen we dus nog drie jaar in ons vaandel dragen. We doen op dit moment echter alles om te laten zien, en vooral te laten horen, dat we deze titel waard zijn. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit op onze concerten en uitstappen. Tot dan.

 

Met ’t Muziekale groeten,

Guido Cornet

Voorzitter